H-7626 Pécs, Király u. 66 a. I/102.
office@ipark-pecs.hu +36 72 781 787 +36 72 789 449

Pályázati Lehetőségek

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program 2020.

 Az Irinyi Terv fő célkitűzése a hazai ipar GDP-részarányának növelése, melynek megvalósítása érdekében szükséges a tőkehiányos - járműgyártás, speciális gép- és járműgyártás, élelmiszeripar, egészséggazdaság, zöldgazdaság, IKT szektor - ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, melyek jelentős mértékben járulhatnak hozzá a növekedéshez.

Támogatható tevékenységek:

 • Kapacitásbővítés (és kapcsolódó megújuló energia használatát célzó, vagy energiahatékonysági beruházás)
 • Új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon (és kapcsolódó megújuló energia használatát célzó, vagy energiahatékonysági beruházás)
 • Termékkínálat bővítése (és kapcsolódó megújuló energia használatát célzó, vagy energiahatékonysági beruházás)
 • Termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások (és kapcsolódó megújuló energia használatát célzó, vagy energiahatékonysági beruházás)
 • Termékek piacra vitele (és kapcsolódó megújuló energia használatát célzó, vagy energiahatékonysági beruházás)
 • Kutatási és fejlesztési tevékenység (és kapcsolódó iparjogvédelem)
 • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 95-97. §-ai szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának megvalósítása (és kapcsolódó iparjogvédelem)

A támogatás mértéke, összege:

 • Támogatás összege: minimum 50 millió – maximum 400 millió Ft.
 • Támogatási intenzitás: 35 - 40%
 • A legkisebb támogatható projektméret: 100 millió Ft
 • Induló vállalkozás által igényelhető támogatás: maximum 50 millió Ft
 • Előlegként lehívható támogatás mértéke: 100% 

Támogatási jogcímek:

 • A kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás
 • Regionális beruházás esetén nyújtott támogatás
 • Csekély összegű támogatás
 • Kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

Benyújtható: 2020.03.04 - töl 2020.03.25 - ig
Fenntartási időszak: 3 év
Megvalósítás:

 • Az előleg nyújtásától számított 12 hónap alatt
 • Kutatás-fejlesztési projekt esetén az előleg nyújtásától számított 24 hónap alatt

GINOP-1.1.8-19 MAGYAR MULTI PROGRAM II. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése

A felhívás keretében lehetőség nyílik minősített szolgáltatóktól tanácsadási szolgáltatások igénybevételére műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés,
márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás, stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás, szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés területén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 2 millió Ft – 36 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25 %-ának megfelelő, maximum 9 millió Ft összegű előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,
 • A GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében kidolgozásra kerülő fejlesztési tervükben foglalt fejlesztéseket megvalósítják

Bővebb információk: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-118-19-magyar-multi-program-ii-a-kiemelt-nvekedsi-potencillal-br-kis-s-kzpvllalkozsok-megerstse-rtkhozzad-tevkenysge-s-piacbvtsi-lehetsgeinek-fejlesztse-1#