H-7626 Pécs, Király u. 66 a. I/102.
office@ipark-pecs.hu +36 72 781 787 +36 72 789 449

Közművek

Víz-szennyvíz és csapadékvíz elvezetés

Vízvezeték-hálózat

A vízvezeték-hálózat csatlakozik a városi hálózathoz egy DN 300-as méretű vízvezetéken keresztül, melynek kapacitása 2500 m3/ nap. Jelen pillanatban 10m3/nap kapacitás biztosított.  

A vízvezeték-hálózat hosszúsága összesen 2,3km, a keresztmetszete DN 160-200-300, nyomása legalább 2 bar.

A vezetékek és a szerelvények a helyi vízi közmű-műszolgáltató előírásának megfelelően emelt, 10-12 bar nyomást bírnak el, és 200 méterenként található 1-1 darab100-as tűzi vízcsap. A tűzi víz kapacitást csak a jelenleg kiépített vezeték keresztmetszete korlátozza, azaz jelenleg 2 tűzcsapból, a Tettye Forrásház Zrt. által előírt módon 3500 liter /perc vételezhető. A hálózat továbbépítésével majd több mint 4000 liter/perc vételezhető, ill. 3 db tűzcsap esetén akár 6000 liter/perc vételezése is lehetséges.

Az M60-as autópályától délre fekvő területen vízvezeték-hálózat kiépítése zajlik.

A Pécs Déli Ipari Park egyes területein, mindösszesen 37 Ha-on lehetőség van ivóvíz minőségű víz kutakból való kitermelésére és saját vízellátó mű kialakítására. A napi maximum 800-900 m3 kitermelhető vízmennyiség műszakilag racionálisan kitermelhető 2x3 vagy 3x2 darab kútcsoportból. A víz kitermelésére vízbeszerzési tanulmány áll rendelkezésünkre, ami igazolja a kiváló lehetőséget a nagy vízfogyasztású betelepülő vállalkozások számára.

Szennyvízhálózat

Szennyvíz-hálózat csatlakozás 2 ponton van, a kapacitás max. 2500 m3/nap, jelenleg 10m3/nap áll rendelkezésre. A szennyvízhálózat hosszúsága összesen 2.3 km, gravitációs lefolyású, a keresztmetszete DN 200-300. Átemelő berendezés nem szükséges, ahogy az M60-as autópályától délre fekvő területek terveiben sem szerepel.

Csapadékvíz-elvezető rendszer

A csapadékvíz-elvezetés részben kiépített, nyílt árkok és zárt csatornák állnak rendelkezésre két csatlakozási pontban, egy 8000 m3-es és egy 4000 m3-es befogadóképességű záportározóval . Az M60-as autópályától délre fekvő területek csapadékvíz-elvezetése érdekében egy további  3. tározó kiépítése szükséges, megvalósítása folyamatban van.

A csapadékvíz-hálózat hosszúsága összesen 4.3 km, a keresztmetszete DN 200-1200. A befogatható csapadékvíz mennyisége a betelepülők számára korlátozott, minden betelepülő köteles a csapadékvíz ütemezett levezetésére, ennek érdekében a saját területén egy csapadékvíz-tározó kiépítésére. A csapadékvíz-elvezetés kizárólag gravitációs lefolyású, átemelő berendezés nem szükséges a működtetéshez.

Gázellátás

1,350 km hosszú E-On D 250-es gázvezeték van a parkban kiépítve a betelepülők számára, melynek kapacitása 600m3/h.  A gáz-átadóállomás 200 méter távolságban van a fejlesztési területtől, így bármely kapacitási igény kielégíthető.

 A regionális nagynyomású gázvezeték a telekhatár mellett húzódik. Az M60-as autópályától délre fekvő területen kb. egy 1,5 km hosszúságú regionális vezetéket kell még áthelyezni annak érdekében, hogy a teljes területet a gázvezeték szolgalom-mentes legyen. A kiváltás a tervezése és megvalósítása folyamatban van.

Villamos energia ellátás

A villamos energia 22kV-os feszültség szinten, 3.6MW teljesítménnyel biztosított (4.0MVA). Az áramellátás az üzembiztonság érdekében körvezetékként, azaz 2-oldali betáplálással valósult meg. A további fejlesztéseknél is ezt a biztonsági elvet vettük figyelembe.

A villamos energia vezetéken a kapacitás további 3,6 MW-tal növelhető. Az ezen felül jelentkező kapacitásigénynél egy kétoldalú vezeték lefektetése is szükséges, mely esetben 12,5 MW-tal nő a kapacitás, ez előreláthatólag 3-5 éven belül lesz szükséges. A legtöbb esetben második vezetékpár nélkül is megoldható az áramellátás.

0,6 MW-os E-On transzformátor áll rendelkezésre a szolgáltatóháznál az ipari park északi részén. 1 MW-os transzformátor áll rendelkezésre az ipari park nyugati részén.

Az M60-as autópálya északi oldalán az Ipark területén egy körülbelül 1 km hosszú légvezeték kiváltására került sor, az M60-as déli oldalán további 0,8 km hosszú légvezetékszakasz kiváltása valósul meg, így az összes légvezeték megszűnik a parkban.

Köz- és térvilágítás

A Pascal és Galilei utcákban közvilágítás, a többi utcában térvilágítás működik.

Telekommunikáció

A távközlés valamennyi rendszere kívánság szerint kiépíthető.

Szolgáltatóház

Az épület a betelepülők számára az építkezési periódus alatt lehetőséget biztosít a zökkenőmentes ügyintézésre, jelenleg a cég számára a bejárások alkalmával prezentációs lehetőséget biztosít.

Az épület kb. 50 m2 területű, irodaként funkcionál, asztalokkal, székekkel, különálló mellékhelységgel, mely akadálymentesített is. A tusolási lehetőség is biztosított az épületben, mely légkondicionált és korszerű hőszigeteléssel ellátott. Konyhasarok van a tárgyalóteremben, a fénymásolási-szkennelési lehetőség A3-as méretig biztosított.

Az épülethez saját parkoló is tartozik.

Alaprajz az épületről: