A weboldalunkon cookie-kat hasznlunk, hogy a legjobb felhasznli lmnyt nyjthassuk.

Rszletek Rendben!
de en hu
+36-72-781-787 Kérdése van? Hívjon minket!

Helyi adók

Kedvezményes helyi adók az Ipari Park területén

 

Építményadó

 

 

 

0,- HUF/m2/év

 

a használatbevételt követő első 5 évben

 

400,- HUF/m2/év

 

az első 5 évet követően

 

 

 


 

Telekadó

 

0,- HUF/m2/Jahr

 

1-5 000 m2 adóalap esetén

 

10,- HUF/m2/Jahr

 

5 001 m2 adóalaptól az 5 000 m2 feletti rész után

 

0,- HUF/m2/Jahr

 

az adásvételi szerződés ingatlannyilvántartásba történő bejegyzését követő első 5 évbenIparűzési adó

 

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%

50% - os kedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási

szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000.000,- HUF-ot.


Bővebb információ: http://gov.pecs.hu/static/caseMiniSite/2012/11ren53.pdf

 


Bővebb információk:


Építményadó

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete az építményadóról

 

(Az 56/2012. (XI.30.), a 36/2013. (IX.23.) és a 14/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.)

Kivonat:


1. § E rendelet alkalmazásában:

 

22.8 Ipari Park területe: a gazdasági-kereskedelmi szolgáltató vagy ipari övezetbe tartozó terület, amelynek az „ipari park” cím megszerzése érdekében történő fejlesztésére az Önkormányzat az Ipari Park tulajdonosával vagy az Ipari Parkot fejlesztő gazdálkodó szervezettel szerződést kötött, vagy amely terület a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött ipari park cím szerződés alapján „ipari park” címmel rendelkezik, mindkét esetben az engedélyező okirat kiállításának vagy a szerződések aláírásának évét követő év január 1. napjától kezdődően. Az „ipari park” cím megszerzése érdekében történő fejlesztés céljából vásárolt terület tulajdonosának a terület Ipari Parkhoz való csatolásának tényét a szerződés aláírását követő két éven belül az önkormányzati adóhatóságnál igazolnia kell. Amennyiben a terület Ipari Parkhoz való csatolásának tényét a tulajdonos a fenti határidőn belül nem igazolja, a terület visszamenőlegesen sem minősül ipari parki területnek.

 

23.9 Zöldmezős beruházás: korábban mezőgazdasági művelés alatt álló földterület első alkalommal történő ipari parki célú felhasználásba vétele.

 

24.10 Ipari parki célú felhasználásba vétel: Az ipar park területén lévő terület használatának az Ipari Park rendeltetéséhez illeszkedő

– elsősorban ipari termelő, vagy szolgáltató, illetve kereskedelmi, logisztikai, innovációs célú, jellegű –

új beruházás, új infrastruktúra és új épület létesítésével történő megkezdése.

 

2. § Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.

 


3. § (7a)19 Az Ipari Park területén elhelyezkedő építmény vonatkozásában az adóalap után az adó évi          mértéke 

400 Ft/ m².

(7b)20 Az Ipari Park területén zöldmezős beruházásként 2013. december 31. napját követően megszerzett jogerős végleges használatba vételi engedéllyel épített építmény vonatkozásában a használatba vételi engedély megszerzését követő évtől kezdődően 5 adóéven keresztül az adóalap után az adó évi mértéke

0 Ft/ m².

(8)21 Az adóalany bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeinek az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon köteles eleget tenni.

 

A rendelet teljes szövege: http://gov.pecs.hu/static/caseMiniSite/2014/12ren46_140424.pdf

 


 

Telekadó

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról

(A 37/2013. (IX.23.) és a 15/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.)


Kivonat:


 1.  § E rendelet alkalmazásában

e) Ipari Park területe: a gazdasági-kereskedelmi szolgáltató vagy ipari övezetbe tartozó terület, amelynek az „ipari park” cím megszerzése érdekében történő fejlesztésére az Önkormányzat az Ipari Park tulajdonosával vagy az Ipari Parkot fejlesztő gazdálkodó szervezettel szerződést kötött, vagy amely terület a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött ipari park cím szerződés alapján „ipari park” címmel rendelkezik, mindkét esetben az engedélyező okirat kiállításának vagy a szerződések aláírásának évét követő év január 1. napjától kezdődően. Az „ipari park” cím megszerzése érdekében történő fejlesztés céljából vásárolt terület tulajdonosának a terület Ipari Parkhoz való csatolásának tényét a szerződés aláírását követő két éven belül az önkormányzati adóhatóságnál igazolnia kell. Amennyiben a terület Ipari Parkhoz való csatolásának tényét a tulajdonos a fenti határidőn belül nem igazolja, a terület visszamenő-legesen sem minősül ipari parki területnek.

 

2.  § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

 

3.§   (2)10 Az adó évi mértéke az Ipari Park területén elhelyezkedő ingatlanok esetén:

a)  1 – 5000 m2 adóalap esetén

0 Ft/m2;

 

b)  5001 m2 adóalaptól az 5000 m2 feletti rész után

10 Ft/m2.


(2a)11 Az adó évi mértéke az ipari park területén elhelyezkedő ingatlanok ese-tén az Ipari Parkban 2013. december 31. napját követően vásárolt ingatlanra vonatkozó

 

adásvételi szerződés ingatlanügyi hatósághoz való beérkezését követő évtől kezdődően 5 adóéven keresztül 0 Ft/m2.


 4.   §  Az adóalany bejelentési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek az önkormányzati                  adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon köteles eleget tenni

 

Hatályos 2014. április 24. napjától. A rendelkezést 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

A rendelet teljes szövege: http://gov.pecs.hu/static/caseMiniSite/2014/12ren47_140424.pdf

 

Kutatás-fejlesztésre vonatkozó szabályok a helyi iparűzési adóban

 

Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) szerint:

 

39. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén - a (6) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve

a) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes - a (4)-(8) bekezdésben meghatározottak szerint számított - összegével,

b) az alvállalkozói teljesítések értékével,

c) az anyagköltséggel,

daz alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen

költségével.

 

52. § 25. pontja alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés t) pontja szerint az adózás előtti eredményt csökkentő összeg, azzal, hogy a helyi iparűzési adóalap megállapítása során a felmerült költséget csak egyszer lehet figyelembe venni.

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (10.29.) számú rendelete 2. § (1) bekezdése alapján az adó mértéke az adóalap 2 százaléka.

 

A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján az adózó a nettó árbevételt tehát a „kutatás” összes közvetlen költségével csökkentheti, akár 0,-Ft adóalapig is, mivel erre vonatkozó korlátozó rendelkezést a jogszabály nem tartalmaz.

 

Azonban megjegyzendő, hogy a „kutatási tevékenység” fogalma szigorú szabályokat tartalmaz a Tao. törvény szerint.

NEWS and ACTUALITIES

TOVÁBB

 

2017-11-03 08:44:58

 

TOVÁBB

Ipark in the Hungarian-Bavarian intergovernmental Committee Meeting

2016-10-07 14:30:36

 

TOVÁBB

HIPA assists €1.33 bln worth of investment in H1

2016-07-15 11:10:02

In the first half of the year the Hungarian Investment Promotion Agency (HIPA) was involved in the launch of 38 ...


View all News

 

 


 

 

 


 

Kulturális elkötelezettségünk

Büszkék vagyunk arra, hogy olyan kiváló muzsikusokat támogathatunk, mint a Pannon Filharmonikusok.

partnereink

Tekintse meg partereinket, logó kattintva megtudja tekinteni az adott partner weboldalát.

IPARK PÉCS Kft. · H-7626 Pécs, Király u. 66 a. I/102. · Tel.: +36-72-781-787 · Fax: +36-72-789-449
Készítette: